Podział na klasy podatkowe

19 sie

Podział na klasy podatkowe

Zarówno w Niemczech, jak i każdym kraju, legalnie zatrudnione osoby są zobowiązane do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. (Einkommensteuer). Niemiecki system podatkowy został oparty na klasach podatkowych. 

 

PODZIAŁ NA KLASY PODATKOWE

W Niemczech istnieje łącznie sześć przedziałów podatku od wynagrodzeń, do których klasyfikuje się pracowników w zależności od ich sytuacji rodzinnej. W Niemczech pracownicy muszą płacić podatek od swoich dochodów powyżej określonej kwoty. Co to znaczy?

W Niemczech istnieje łącznie sześć przedziałów podatkowych (od jeden do sześć). Do pewnego stopnia pracownik ma swobodę wyboru klasy podatkowej lub przejścia z jednej do drugiej. Na przykład małżonkowie mogą wybrać wariant spośród dwóch możliwych modeli: kombinacji 4/4 lub 3/5. Partnerzy mogą zatem należeć do różnych lub tych samych klas.

 

KLASA PODATKOWA 1 

Klasa 1 podatku dochodowego obejmuje osoby samotne, zamężne lub rozwiedzione. Przydzielane są do niej również osoby w separacji i owdowiałe. Należysz również do pierwszej klasy podatkowej, jeśli współmałżonek mieszka poza UE.

 

A kiedy odlicza się podatek w klasie 1? 

Zasadniczo wynagrodzenia do 450 euro brutto miesięcznie są wolne od podatku. Ponadto istnieje zwolnienie dla klasy 1 podatku dochodowego. Żaden podatek dochodowy nie jest płacony na 1. klasie podatkowej do podstawowej ulgi podatkowej w wysokości 9 408 euro rocznie (od 2020 r.)

Jeśli jesteś na pierwszej klasie podatku dochodowego z dzieckiem, masz prawo do zasiłku na dziecko. W 2020 r. Wynosił 7812 EUR na dziecko i można go podać w zeznaniu podatkowym. Pary, które nie są małżeństwem, muszą podzielić to na pół.

Do obliczenia tej kwoty wymagane są następujące informacje:

 • rok podatkowy
 • Twój miesięczny dochód brutto
 • Twój rok urodzenia
 • zasiłki na dzieci
 • Informacje o podatku kościelnym i ubezpieczeniu zdrowotnym

 

Na podstawie tych informacji kalkulator podatku dochodowego może łatwo określić wysokość podatku dochodowego dla pierwszej klasy podatkowej.

 

KLASA PODATKOWA 2

W klasie 2 podatku od wynagrodzeń muszą być spełnione różne wymagania, np. to, że należy zarabiać więcej niż 450 euro miesięcznie. Jeśli wszystkie wymagania są spełnione, można skorzystać z różnych przywilejów.

Jeśli więc jesteś w separacji ze swoim partnerem lub jesteś już po rozwodzie, możesz – pod warunkiem, że masz co najmniej jedno dziecko i otrzymujesz zasiłek na dziecko – przejść na drugą klasę podatku dochodowego.

W tym celu wymagany jest wniosek o klasę podatkową 2 („Wniosek o obniżenie podatku dochodowego”). Możesz go uzyskać w urzędzie skarbowym, który ponownie przyjmie wypełniony dokument. Uwaga: w roku separacji należy również złożyć „Oświadczenie o trwałej separacji”.

Pracodawca jest automatycznie informowany o zmianach, a następnie odlicza niewielką część podatku od wynagrodzenia. W ten sposób państwo bierze pod uwagę sytuację rodzinną.

Jeśli wykonujesz więcej niż jedną pracę, obowiązują następujące zasady: Podaj klasę podatku dochodowego 2 tylko dla pierwszej. Jeśli wymienisz je również dla innych stosunków pracy, grozi Ci kara.

Jakie są zalety drugiej klasy podatkowej?

 

Pracownicy należący do 2 klasy podatku dochodowego korzystają łącznie z sześciu zwolnień podatkowych:

 • Podstawowa ulga podatkowa: 9408 euro
 • Ryczałt dla pracownika: 1000 euro
 • Ryczałt na wydatki specjalne: 36 euro
 • Dodatek na dziecko: 7812 euro
 • Kwota ulgi dla samotnych rodziców: 1908 euro
 • Inne zryczałtowane wydatki, które są zależne od wynagrodzenia

 

W następnej części artykułu dowiesz się najważniejszych informacji na temat pozostałych klasach podatkowych.

Napisz komentarz

small_c_popup.png

Zostaw telefon oddzwonimy

Realizacja: ROAN24