Podatek budowlany, czyli Bauabzugsteuer

17 gru

Podatek budowlany, czyli Bauabzugsteuer

Każda usługa budowlana na terenie Niemiec, zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem budowlanym, czyli Bauabzugsteuer. W tym artykule dowiesz się między innymi: ile wynosi Bauabzugsteuer, kto musi go płacić, jak go obliczyć oraz czy można go uniknąć. 

 

BAUABZUGSTEUER – DEFINICJA

Bauabzugsteuer to tzw. podatek z tytułu prac budowlanych, który jest również potocznie nazywany podatkiem budowlanym oraz swego rodzaju szczególną formą podatku dochodowego.

 

DLACZEGO WPROWADZONY ZOSTAŁ PODATEK BUDOWLANY?

Podatek ten ma na celu przede wszystkim ograniczenie nielegalnej działalności branży budowlanej. Powstał on w celu zabezpieczania  tzw. roszczeń podatkowych. Od 01.01.2002 przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług osób oferujących roboty budowlane,  są zobowiązani do potrącenia 15% kwoty faktury i wpłacenia jej do Urzędu Skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy świadczącego usługę budowlaną. 

 

PODATEK BUDOWLANY A INNE KRAJE

Potrącenia należy dokonać tylko wtedy, gdy prace budowlane są prowadzone w Niemczech. Jeżeli roboty budowlane są wykonywane przez firmę Niemiecką czy zagraniczną firmę, np. z Polski – w Republice Federalnej Niemiec, odbiorca usługi jest zobowiązany do potrącenia podatku budowlanego.

Inaczej rzecz się ma, jeśli firma niemiecka wykonuje prace budowlane dla niemieckiej lub zagranicznej osoby, ale za granicą Państwa. W takim przypadku nie ma konieczności naliczania podatku budowlanego.

 

JAK OBLICZYĆ BAUABZUGSTEUER?

Bauabzugsteuer wynosi 15% z kwoty zarobionej przez wykonawcę robót. Obliczając go, musimy wiedzieć, że nawet jeżeli rachunek jest w kwocie netto, to podstawą do obliczenia Bauabzugsteuer jest kwota brutto – czyli do zarobionej kwoty należy doliczyć fiktywny Vat w wysokości 19%. Następnie od tej kwoty należy wyliczyć podatek budowlany. 

 

GDY NIE PŁACISZ PODATKU BUDOWLANEGO…

Jeżeli to Ty jesteś zleceniodawcą i nie potrącasz swoim podwykonawcom tego podatku, możesz się spotkać z karą oraz dodatkowymi konsekwencjami. Urząd skarbowy może Cię skontrolować kilka lat wstecz i w przypadku gdy okaże się, że nie odprowadziłeś tego podatku –  nakaże Ci ten podatek zapłacić za Twoich może już byłych podwykonawców. 

 

PODATEK BUDOWLANY – WYJĄTEK

  1. Wyjątkiem są Polskie firmy, które swoje rachunki wystawiają za pośrednictwem NIP-u Europejskiego. W tym przypadku nie ma “niebezpieczeństwa podatkowego”. Taka firma nie jest zobowiązana do rozliczeń na terenie Niemiec, a tym samym nie ma obowiązku potrącania jej Bauabzugsteuer na poczet ewentualnych podatków, bo takich nie będzie.
  2. Jeżeli suma rachunków na jednego zleceniodawcę nie przekracza 5 tys. Euro – Netto to nie może potrącić nam tego podatku. W przypadku przekroczenia tego limitu, podatek budowlany musi zostać zapłacony od całej kwoty brutto.
  3. To samo dotyczy sytuacji, gdy minimalny limit 15 000 EUR rocznie zostanie przekroczony jeśli odbiorca usługi prowadzi sprzedaż wolną od podatku. Właściciel mieszkań na wynajem, który generuje jedynie sprzedaż wolną od podatku, jest również uważany za przedsiębiorcę. W przypadku wynajmu – potrącenie podatku jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy wynajmowane są więcej niż dwa mieszkania.
  4. Jeżeli firma budowlana posiada zwolnienie z podatku budowlanego, które w Niemczech nazywa się Freistellungsbescheinigung – zleceniodawca nie ma prawa potrącić takiej firmie 15% z rachunku. Freistellungsbescheinigung wystawia Niemiecki Urząd Skarbowy. Jest przyznawany od 3 msc. nawet do 3 lat. Z czego najczęściej na rok i po roku należy go odnowić – przedłużyć.

 

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ O FREISTELLUNGSBESCHEINIGUNG?

Każdy, kto prowadzi firmę budowlaną na terenie Niemiec, czyli Gewerbe – niezależnie czy jest Vatowcem, czy Kleinunternechmer – małą firma do 22 tys. przychodu rocznie. Wystąpić może również każdy zagraniczny przedsiębiorca, który  posiada niemiecki numer podatkowy, czyli Steuernummer i wykonuje w Niemczech prace budowlane. 

 

Nawet jeżeli posiadamy zwolnienie z podatku budowlanego, czyli Freistellungsbescheinigung – urząd Skarbowy może nam go wycofać. Często obserwuję to wśród klientów, którzy zachowywali się lekceważąco w stosunku do Finanzamtu, co oznacza, że nie stosowali się do przedłożenia wymaganych dokumentów bądź mają w urzędzie dług, którego nawet nie zaczęli spłacać. Wówczas w woli ukarania Urząd Skarbowy wycofuje Freistellungsbescheinigung. Są specjalne przepisy, które mówią, kiedy ten dokument może zostać przez urząd zniesiony. 

 

CZY MOŻNA ODZYSKAĆ ZABRANY PODATEK BUDOWLANY?

Aby odzyskać podatek budowlany, należy po rozliczeniu podatkowym złożyć do naszego Urzędu Skarbowego Antrag auf Erstattung i na podstawie tego dokumentu Urząd Skarbowy może nam go zwrócić. 

 

CO ZROBIĆ, GDY NIE POTRĄCIŁEŚ ZLECENIOBIORCY TEGO PODATKU?

Co w  przypadku gdy Urząd Skarbowy się do Ciebie zwróci i nakaże oddać podatek za podwykonawcę, który świadczył dla Ciebie usługi? Podwykonawca może “zrzec się” w stosownym liście do urzędu skarbowego wypłaty kwoty zapłaconej przez firmę i podać, że kwota ta wpłynąć ma na Twój rachunek bankowy. 

 

Napisz komentarz

small_c_popup.png

Zostaw telefon oddzwonimy

Realizacja: ROAN24