Jak założyć działalność gospodarczą w Niemczech?

17 wrz

Jak założyć działalność gospodarczą w Niemczech?

Polacy coraz częściej rezygnują z zatrudnienia bądź prowadzenia firmy na terenie Polski i decydują się założyć własną działalność gospodarczą w Niemczech. Dzieje się tak ze względu na szeroko rozwiniętą gospodarkę, często wyższe zarobki oraz mniej skomplikowany system urzędowy. W tym artykule dowiesz się o całej procedurze zakładania działalności w Niemczech,  jakie dokumenty będą do tego potrzebne oraz co należy z nimi zrobić i gdzie się zgłosić. 

 

ZWRÓĆ NA TO UWAGĘ. 

Jeszcze przed zameldowaniem swojej firmy w Niemczech warto zapoznać się z przepisami prawa i zastanowić się jaki charakter ma mieć działalność, ponieważ później może okazać się, że do jej prowadzenia będzie konieczne np. uzyskanie odpowiednich dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które właściwy organ sprawdzi jeszcze przed podjęciem pracy na własny rachunek. Niektóre z czynności wymagają zezwolenia albo urzędowego nadzoru. W przypadku firm budowlanych zezwolenie to, czy poświadczenie naszych kwalifikacji  jest wydawane przez właściwy organ w gminie meldunku naszej firmy, czyli Handwerkskammer – w Polsce nazywane jest to cech rzemieślniczy. 

 

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ W NIEMCZECH?

Możesz to zrobić na 3 sposoby.

  1. Samodzielnie zrobić termin w urzędzie do spraw gospodarczych, czyli Gewerbeamt i założyć firmę na miejscu, otrzymując tym samym w zaledwie kilka minut dokument potwierdzający otwarcie naszej firmy z pieczęcią urzędu.     
  2. Wypełnić formularz online i przesłać go elektronicznie do urzędu, dołączając do niego wszystkie niezbędne dokumenty. Potwierdzenie zgłoszenia naszej firmy dostaniemy natychmiast na naszą skrzynkę e-mail, natomiast na potwierdzenie otwarcia firmy będziemy musieli poczekać do 5 dni roboczych. 
  3. Otworzyć firmę za pośrednictwem osób trzecich. W tym celu należy zgłosić się do biura, które świadczy usługi otwierania działalności. Wówczas nie musimy robić nic prócz pozostawienia podpisów na odpowiednich dokumentach. Pracownik biurowy dopełnia wszelkich formalności w naszym imieniu.

 

CO TO CECH RZEMIEŚLNICZY I KIM SĄ JEGO CZŁONKOWIE?

Członkowie Handwerkskammer są właścicielami firm, które prowadzą działalność rzemieślniczą wymagającą lub niewymagającą pozwolenia do wykonywania zawodu. Do grona członków mogą należeć także czeladnicy albo pracownicy, którzy odbyli szkolenie zawodowe w zawodzie oraz praktykanci w przedsiębiorstwach handlowych.

Składka członkowska Izby Rzemieślniczej składa się ze stałej kwoty podstawowej i opłaty dodatkowej. Dodatkowa składka jest zmienna i jest obliczana na podstawie dochodu z działalności gospodarczej z ostatnich trzech lat. 

 

CZYM DOKŁADNIE ZAJMUJĄ SIĘ IZBY RZEMIEŚLNICZE?

Izby rzemieślnicze należy przede wszystkim postrzegać jako grupy reprezentujące interesy przedsiębiorstw rzemieślniczych. Jakie konkretne zadania wykonuje Izba Rzemieślnicza?

  • Izba przygotowuje raporty o sytuacji w rzemiośle.

Jeżeli firma rzemieślnicza ma problemy z klientem, organami nadzoru lub urzędami, wówczas arbitrem i mediatorem jest Izba Rzemieślnicza. W interesie członka stara się osiągnąć jak najlepszy rezultat, nie tracąc z oczu ogólnej sytuacji.

  • Izba Rzemieślnicza prowadzi rejestr.

Są w nim wpisani  wszyscy właściciele jednostek rzemieślniczych podlegających pod ten wpis tzw. Rejestr rzemiosł. Istnieją również zawody wymagające uprawnień i zawody, które nie wymagają zezwolenia. Znajdują się one również w katalogu osobno prowadzonym przez Izbę Rzemieślniczą.

  • Izby Rzemieślnicze są ekspertami we wszystkich aspektach szkoleniowych.

Wspierają i doradzają swoim firmom członkowskim. Dotyczy to zarówno istniejących firm, jak i start-upów, jeśli chodzi o zatrudnianie stażystów. Ponadto izby wydają regulamin egzaminacyjny dla poszczególnych zawodów.

 

UWAGA! Od 2020 roku zaszły zmiany w Handwerkskammer i 12 czynności powróciło do obowiązku wpisu, jest nim, np. Parkieciarz czy glazurnik. Jeżeli posiadasz firmę zameldowana od lat z tymi zawodami, możesz je dalej wykonywać. Według informacji z Handwerkskammer dotyczy to nowych firm.  

Napisz komentarz

small_c_popup.png

Zostaw telefon oddzwonimy

Realizacja: ROAN24