Import oraz eksport poza Unią Europejską

28 maj

Import oraz eksport poza Unią Europejską

Przedsiębiorcy coraz częściej wychodzą poza swoją Unijną strefę komfortu. Występują zarówno, jako dostawcy, jak i odbiorcy wszelkich produktów oraz usług.  W tym artykule dowiesz się, na jakich zasadach działa import oraz eksport towarów i usług z krajów poza unijnych. 

  

SPRZEDAŻ TOWARÓW POZA UE.

Wszystkie dostawy do krajów trzecich, czyli poza unijnych zwolnione są z podatku obrotowego, niezależnie od tego, kto jest odbiorcą. W tym wypadku nie ma potrzeby na rozróżnianie sprzedaży na rzecz firm i osób prywatnych. 

  • DOSTAWA

W przypadku eksportu zwolnionego z podatku towar musi zostać odebrany przez faktycznego klienta lub zostać przetransportowany/wysłany do odpowiedniego kraju.

Jeżeli towary są transportowane przez dostawcę, warunkiem jest, aby dostarczony przedmiot dotarł do kraju trzeciego, niezależnie od miejsca siedziby klienta.

Jeśli towary są odbierane przez klienta, muszą najpierw dotrzeć do kraju trzeciego, a klient musi mieć siedzibę za granicą.

  • WYMAGANE DOWODY

Aby ubiegać się o zwolnienie podatku musisz udowodnić, że towary opuściły kraj, a sprzedaż została właściwie zaksięgowana. Potrzebne dokumenty to:

  • dowód wywozu
  • pokwitowanie wysyłki (w przypadku wysyłki)
  • dokumentacja księgowa zawierająca: wpis zawierający numer identyfikacyjny pojazdu i ilość przedmiotów dostawy, nazwę i adres kupującego lub klienta, dzień dostawy, uzgodnione wynagrodzenie

Odbiorca towaru jest zobowiązany zapłacić podatek VAT w kraju docelowym i ewentualne cło nałożone przez urząd celny, które jest zależne od rodzaju towaru, ceny i kraju, w którym podlega ocleniu.

 

IMPORT TOWARÓW SPOZA UE.

Import spoza EU jest niezwykle prosty, jeśli zwrócisz uwagę na kilka ważnych szczegółów:

  1. Jeśli import odbywa się prywatnie, należy zapłacić podatek VAT, a towary muszą zostać zadeklarowane, jeśli wartość przekracza 10 euro.
  2. Za towary o wartości powyżej 150 euro należy zapłacić cło. Przy obliczaniu kwoty zakupu fracht nie jest uwzględniany, a i od niego będziesz musiał zapłacić cło i podatek.
  3. Zwróć uwagę przede wszystkim na cenę towaru. Czy jest ona ceną brutto, czy netto, czy VAT nie został wam jednak naliczony. 
  4. Importując, pamiętaj o rejestrze importu. Jeśli importujesz towary w celu odsprzedaży, Twoja firma musi być zarejestrowana jako importer w urzędzie celnym. Zarejestruj więc Twoją firmę w rejestrze importowym przed importem towarów, to zminimalizuje Twoje ryzyko dodatkowych kosztów przechowywania towaru, gdy dotrze on do kraju.

W Niemczech zarejestrować się można na stronie www.zoll.de Tam otrzymasz numer EORI, czyli numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Pozwala on na zidentyfikowanie Twojej firmy w systemie elektronicznego cła.

 

Napisz komentarz

small_c_popup.png

Zostaw telefon oddzwonimy

Realizacja: ROAN24