Formy amortyzacji

11 cze

Formy amortyzacji

W ostatnim artykule dowiedziałeś się, co to są środki trwałe oraz na czym polega amortyzacja. Jeśli go pominąłeś, koniecznie do niego wróć, aby nie przegapić żadnych istotnych informacji. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o formach amortyzacji oraz kilku ciekawych faktach, które z pewnością przydadzą Ci się podczas zakładania bądź prowadzenia firmy w Niemczech. 

 

AMORTYZACJA DZIELIMY NA 4 ODRĘBNE FORMY:

LINIOWA

Jest to najpowszechniejsza metoda amortyzacji. Zakłada, że ​​zużycie lub amortyzacja są stałe na przestrzeni lat. W roku nabycia lub wytworzenia – amortyzacji proporcjonalnej dokonuje się co miesiąc. Kwota amortyzacji jest równomiernie rozłożona na cały okres użytkowania. Więc co roku odpisujesz tę samą kwotę.

Formuła obliczeniowa jest prosta:

Kwota amortyzacji = koszt nabycia : okres użytkowania.

Czyli Maszyna za 100.000€ amortyzowana dla ułatwienia przez 10 lat, to 100.000 : 10 = 10.000€ to stała wysokość amortyzacji w każdym roku.

 

DEGRESYWNA

Przy malejącej amortyzacji przedmiotów, amortyzacja zmniejsza się w okresie użytkowania tzn. że pierwsze lata użytkowania są bardziej obciążone amortyzacją.

Może to być korzystne, jeśli maszyna produkcyjna pracuje na wiele zmian w ciągu pierwszych kilku lat z powodu dużego zapotrzebowania i produkcji, a tym samym również zmniejszania się zużycia maszyny na przestrzeni lat.

Amortyzację degresywną oblicza się według prostej formuły:

Kwota amortyzacji = stawka amortyzacji × wartość księgowa z poprzedniego roku.

Stawka amortyzacji określana jest w procentach, np. 30%, jeśli więc np. maszyna warta jest 100.000€ to w pierwszym roku odpisujemy 30%, czyli 30.000€, Wartość przedmiotu amortyzowanego wynosi więc na dzień 31 grudnia danego roku 70.000€, w kolejnym roku odciągamy 30% z reszty jej wartości, a więc 70.000€ – 30% = 49.000€. 

Takie podejście nigdy nie doprowadziłoby do pełnego odpisu do wartości 0, dlatego też przechodzi się na amortyzację liniową w roku, w którym amortyzacja liniowa staje się korzystniejsza od amortyzacji degresywnej.

 

PROGRESYWNA

Jest ona odwrotnością malejącej amortyzacji bilansowe. Na początku wartość amortyzacji jest najniższa, a następnie rośnie aż do końca okresu użytkowania. 

W praktyce amortyzacja progresywna nie odgrywa prawie żadnej roli. Pod uwagę brane są tylko te systemy, które są uruchamiane przez dłuższy okres, czyli wiele lat, np. Elektrownie.

 

AMORTYZACJA SPECJALNA

Amortyzacja specjalna nie jest bezpośrednio związana z utratą wartości. Bardziej przypomina dotację. Obecnie tylko małe i średnie firmy mają możliwość specjalnej amortyzacji do 20 procent kosztów nabycia i produkcji. Artykuł 7G Ustawy o podatku dochodowym reguluje szczegółowe te wymagania.

 

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE AMORTYZACJI

Amortyzacja rozpoczyna się w dniu gotowości operacyjnej. Opłata zostanie naliczona dokładnie za pełny miesiąc. Decyduje więc nie rozpoczęcie użytkowania, ale dzień zakupu, czyli data zakupu lub dostawy. 

Zwykle kończy się ona w momencie, gdy obiekt podlegający amortyzacji opuści firmę,  w przypadku sprzedaży lub złomowania, lub przejścia do użytku prywatnego. Jeżeli składnik majątku jest nadal używany w firmie po jego amortyzacji do wartości zerowej, należy go przechowywać w księgach z wartością pamięci wynosząca 1,00 EUR. 

 

UKRYTA REZERWA W WYNIKU AMORTYZACJI

Ukryte rezerwy mogą powstać, jeśli na przykład maszyna była amortyzowana metodą liniową przez dziesięć lat, ale po tym okresie nadal jest użytkowana. Nie jest już zasobem w księgach, ale służy do produkcji i eksploatacji. Różnica między wartością księgową a rzeczywistą wartością maszyny nazywana jest wtedy ukrytą rezerwą.

Napisz komentarz

small_c_popup.png

Zostaw telefon oddzwonimy

Realizacja: ROAN24