Amortyzacja i środki trwałe

04 cze

Amortyzacja i środki trwałe

CO TO SĄ ŚRODKI TRWAŁE?

Środki trwałe to aktywa, które mają służyć na stałe do prowadzenia działalności gospodarczej. Są to np. patenty, oprogramowania, grunty i budynki, maszyny, czy samochody należące do firmy. Składniki naszego firmowego majątku, których przewidywany czas użytkowania w naszej działalności gospodarczej przekracza 1 rok.

 

ŚRODKI TRWAŁE DZIELIMY NA:

  • Podlegające amortyzacji środki trwałe – samochody, maszyny, budynki, oprogramowanie lub patenty, które są amortyzowane w okresie ich użytkowania.
  • Niepodlegające amortyzacji środki trwałe – grunty, środki trwałe w budowie lub papiery wartościowe.

 

CO TO JEST AMORTYZACJA?

Amortyzacja określa zmniejszenie wartości rzeczy w określonym czasie, na skutek jej użytkowania. Stosowana jest w odniesieniu do środków trwałych i określa ona ich rzeczywistą wartość w czasie.

 

AMORTYZACJA A PODATEK VAT

Amortyzacja jest zawsze oparta na kwocie netto, ponieważ jako przedsiębiorca uwzględniasz pełną kwotę podatku od zakupu jako podatek naliczony. 

 

Małe firmy są wykluczone. Jeśli nie płacą podatku naliczonego, muszą również podać cenę brutto przy odpisywaniu.

Gdy jako VAT-owiec odciągnąłeś VAT przy nabyciu środka trwałego, musisz przy jego sprzedaży, lub gdy wyciągnąłeś  go do użytku prywatnego, zapłacić VAT z części niewykorzystanej, a przewidzianej do końca amortyzacji. 

 

PRZYKŁAD:

Zakupiłeś maszynę, którą rozpisujesz 6 lat, a po 3 latach ją sprzedajesz. W tej sytuacji, jeśli wyciągniesz przedmiot do użytku prywatnego, musisz zwrócić połowę otrzymanego VAT-u, gdyż nie wykorzystałeś przedmiotu do końca amortyzacji w Twojej firmie.

 

NA CZYM POLEGA AMORTYZACJA?

Amortyzacja  polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych, celem określenia ich zużycia. Na zmniejszenie wartości rzeczy wpływają przede wszystkim czynniki ekonomiczne, tzn. np. tańszy lub efektywniejszy sposób ich wytwarzania poprzez wprowadzenie nowych technologii. Drugim aspektem, który ma znaczny wpływ na czas amortyzacji, jest zużycie środka trwałego podczas jego eksploatacji.

Tabele amortyzacyjne w Niemczech tzw. AfA Tabelle znajdziecie w Internecie, link poniżej;

https://www.betriebsausgabe.de/afa-tabelle/

Wielu przedsiębiorców myśli, że jeśli wyda pod koniec roku nadwyżkę przychodu na auto, czy drogie narzedzia to uniknie wysokiego podatku – niestety nie. Przedmioty te należy amortyzować na wiele lat, a kupując je pod koniec roku dodatkowo pomniejszyć kwotę do odpisu.

 

PRZYKŁAD:

Jeśli kupimy np. auto za 30.000 € w grudniu, to odpis od podatku w danym roku po amortyzacji i odciągnięciu VAT-u wyniesie zaledwie 337,50 €. 

Cena brutto: 30.000 –  5700 VAT = 24.300 € : 72 miesiące (6 lat) : 337,50 € miesięcznie. Auto zostało zakupione w grudniu, więc bierzemy pod uwagę tylko 1 miesiąc.

Jeśli kupujesz dobrą inwestycję lub środki trwałe, w rachunkowości prowadzona jest tzw.  księgowość środków trwałych. Zwykle robi to księgowa, chyba że rozliczasz się samodzielnie. Zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wymagają, aby wszystkie aktywa w firmie były w pełni ujęte w księgowości firmy, i zostały zamortyzowane do wartości 1 €.

 

W następnym artykule dowiesz więcej informacji na temat amortyzacji i jej rodzajów.

 

Napisz komentarz

small_c_popup.png

Zostaw telefon oddzwonimy

Realizacja: ROAN24