Jaka jest kara za spóźnienie złożenia deklaracji podatkowej? – Termin rozliczeń podatkowych

27 Lip

Jaka jest kara za spóźnienie złożenia deklaracji podatkowej? – Termin rozliczeń podatkowych

31 lipca to bardzo ważna data dla osoby, która musi się rozliczyć z podatku w niemieckim urzędzie skarbowym. Znaczy to, że podatnicy z obowiązkiem podatkowym podejmujący zatrudnienie w Niemczech w 2019 roku muszą przed sierpniem 2020 roku dostarczyć deklarację podatkową do urzędu skarbowego. W przypadku kiedy rozlicza ich Steuerberater – termin jest wydłużony do końca lutego kolejnego roku. Obowiązkiem rozliczeniowym obciążone są najczęściej osoby, które mają III klasę podatkową, zostały pisemnie wezwane do rozliczenia bądź miały zatrudnienie u więcej niż jednego pracodawcy.

BARDZO WAŻNE: Osoby, które nie mają przymusu złożenia deklaracji podatkowej, mają możliwość zrobienia tego do czterech lat wstecz. Oznacza to, że w 2020 roku będzie możliwość rozliczenia się za lata: 2019, 2018, 2017, 2016.

Co w sytuacji, kiedy spóźnimy się z rozliczeniem podatkowym?


W sytuacji osób, które otrzymały wezwanie do rozliczenia, niemieccy urzędnicy na wezwaniu nakreślają określony termin na złożenie deklaracji podatkowej. Kiedy podatnik nie dotrzyma terminu, może to prowadzić do otrzymania kary za brak odpowiedzi na urzędowe pismo. Postanowienie o naliczeniu odsetek lub nałożenia kary jest zależne od decyzji urzędu skarbowego w Niemczech. Ryzyko rośnie razem z okresem spóźnienia, a także kwotą podatku, jaką dana osoba będzie winna urzędowi skarbowemu po rozliczeniu. Bardzo istotne jest, żeby odpowiadać jak najszybciej na pisma przekazane przez niemieckich urzędników. W 2019 roku weszło zaostrzenie kar powiązanych z opóźnieniami w składaniu deklaracji podatkowych. Niemieccy urzędnicy wszczynają procedurę naliczenia kwot kary od 25 euro za miesiąc, dla firm w wysokości 256 euro. Największa kara za opóźnienie jest w stanie wynieść nawet 25 tysięcy euro. Wielkość nałożonej kary może się różnić w zależności od danej sytuacji osoby, która musi rozliczyć swój podatek. Jeśli osoba zawsze się spóźniała z rozliczeniem podatkowym, to powinna spodziewać się większych kar niż osoba, która za każdym razem dotrzymywała wszystkich ustalonych terminów, a spóźnienie wydarzyło się pierwszy raz. W obniżeniu kary może pomóc właściwe uzasadnienie spóźnienia się z rozliczeniem podatku.

Co w sytuacji, kiedy lekceważmy złożenie zeznania podatkowego?


Pomimo wezwań do rozliczenia podatku niektórzy podatnicy nie podejmują się złożenia zeznania podatkowego wnioskując, że lekceważenie urzędu skarbowego w Niemczech umożliwi im uciec od odsetek i kary. W szczególności tyczy się to osób, które mają zameldowanie w Polsce i wobec tego sądzą, że są bezkarni w stosunku do fiskusa w Niemczech. Niemniej jednak urząd, który po kolejnym wezwaniu nie uzyska zeznania podatkowego najczęściej na podstawie szacowanych dochodów sam wyliczy należny podatek. Rezultatem takiego szacunku jest przekazywana do podatnika decyzja szacunkowa. Jeśli urząd skarbowy w Niemczech nie otrzyma wpłaty podanego podatku w określonym terminie, a dłużnik będzie przebywał w Polsce, po paru wezwaniach do zapłaty sprawa pozostanie zwrócona do urzędu skarbowego w Polsce, który nie będzie problemu z wyegzekwowaniem zapłaty.

Napisz komentarz

small_c_popup.png

Zostaw telefon oddzwonimy